La Lune

De naam van deze vrijmetselaarskring werd La Lune, het Franse woord voor maan. Waarom? De maan is een bescheiden hemellichaam. Wij proberen ook bescheiden te werken. De maan schijnt daar, waar het ’t hardste nodig is: in de echte duisternis. Wij willen ook juist daar ons licht laten schijnen.

De bijeenkomsten bestonden voornamelijk uit lezingen houden en activiteiten organiseren om de broeders nader tot elkander te brengen. De lezingen waren in het begin zéér persoonlijk van aard. Hierdoor leerde men zijn broeder beter kennen!

Daar de moederloge geen mogelijkheid biedt om te ‘compareren’ hebben de toenmalige broeders van de vrijmetselaarskring besloten om een eigen Loge op te richten.

Back to top