Vrijmetselaren trachten symbolisch hun ‘ruwe steen’, dat zijn zijzelf, te bewerken om zo op een betere wijze mens te worden.

Vrijmetselaarsbijeenkomsten zijn rijk aan symboliek in een voor belangstellende buitenstaanders vaak onbegrijpelijk jargon. De traditie van ruim 250 jaar heeft dan ook blijvend haar stempel op de werkwijze gedrukt. De symboliek is voor een belangrijk deel ontleend aan de laat-middeleeuwse beroepsgilden.

De Loge is een soort levensschool die zonder dogma’s haar leden in staat stelt om dit doel te bereiken.

Daar vormen de rituele bijeenkomsten en de comparities belangrijke onderdelen van, die volgens de zienswijze van Loge La Lune onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

"In de Vrijmetselarij wordt overvloedig gebruik gemaakt van ritualen, vastliggende teksten, vol van symboliek, om bepaalde gebeurtenissen meer diepgang te geven". 

 

Het is kwart voor acht in de avond. Diverse broeders van de loge treffen elkaar voor een kopje koffie aan de bar, een samenkomst die wij de "Zevende graad" noemen. Stipt om acht uur opent de voorzitter de bijeenkomst. Alle leerlingen, gezellen en meesters nemen hieraan deel. De opening en sluiting van de bijeenkomsten gaat op een bijzondere manier. Dit geeft een aparte sfeer, die zo kenmerkend is voor de gehele vrijmetselarij. Dan volgt het administratieve gedeelte: notulen, ingekomen stukken, mededelingen etc. We zijn tenslotte een gewone vereniging. Dit duurt meestal een klein half uur.

Lees meer

Naast de comparities komen de broeders een maal per maand bijeen in 'Open Loge'. Een 'Open Loge' is niet open in de zin van algemeen toegankelijk voor buitenstaanders. Het is een bijeenkomst waarin de loge op een plechtige wijze met een ritueel wordt geopend en later weer gesloten. Deze Open Loges vinden plaats in een speciale ruimte binnen het logegebouw.

Het zijn vaste rituelen waarbij veelvuldig gebruik wordt gemaakt van symbolen en rituele teksten. Tussen de handelingen door wordt muziek ten gehore gebracht. 

Lees meer
Back to top