Open Loge

Naast de comparities komen de broeders een maal per maand bijeen in 'Open Loge'. Een 'Open Loge' is niet open in de zin van algemeen toegankelijk voor buitenstaanders. Het is een bijeenkomst waarin de loge op een plechtige wijze met een ritueel wordt geopend en later weer gesloten. Deze Open Loges vinden plaats in een speciale ruimte binnen het logegebouw.

Het zijn vaste rituelen waarbij veelvuldig gebruik wordt gemaakt van symbolen en rituele teksten. Tussen de handelingen door wordt muziek ten gehore gebracht. 

De ritualen en symbolen zijn veelal gebaseerd op de middeleeuwse bouwgilden en de kathedralenbouw. In de Vrijmetselarij ziet de mens zichzelf als een te bewerken ruwe steen die, eenmaal tot zuivere kubiek geworden, deel kan uitmaken van de Tempel der Schoonheid. In Open Loge worden onder andere nieuwe leden als leerling-vrijmetselaar ingewijd, leerlingen tot gezel bevorderd of gezellen tot meester verheven.

Bij deze ritualen spelen symbolische reizen door verleden, heden en toekomst van de broeder een grote rol. Bij de Open Loge dragen de broeders een donker kostuum. Daarnaast worden een schootsvel en witte handschoenen gedragen, attributen die symbolisch zijn voor de arbeid die verricht gaat worden.

Officieren en functionarissen bij de Open Loge dragen bijzondere herkenningstekens die zij aan hun cordons dragen. 

Bij de meeste Vrijmetselaarswerkplaatsen is het de gewoonte om na de Open Loge een broedermaal te nuttigen, dat in veel gevallen als het tweede hoogtepunt van de avond wordt gezien.

Back to top