Comparitie

Het is kwart voor acht in de avond. Diverse broeders van de loge treffen elkaar voor een kopje koffie aan de bar, een samenkomst die wij de "Zevende graad" noemen. Stipt om acht uur opent de voorzitter de bijeenkomst. Alle leerlingen, gezellen en meesters nemen hieraan deel. De opening en sluiting van de bijeenkomsten gaat op een bijzondere manier. Dit geeft een aparte sfeer, die zo kenmerkend is voor de gehele vrijmetselarij. Dan volgt het administratieve gedeelte: notulen, ingekomen stukken, mededelingen etc. We zijn tenslotte een gewone vereniging. Dit duurt meestal een klein half uur.

De voordracht.

Een van de logeleden, een andere vrijmetselaar of soms een niet vrijmetselaar draagt nu zijn verhaal voor. Soms gaat dit vergezeld van muziek, een video of gewoon met de hulp van een flip over. In beginsel kunnen alle onderwerpen aan de orde komen behalve godsdienst of politiek: hierover wordt niet gesproken. Het kan een vrijmetselaarsonderwerp zijn, doch vaak komen ook onderwerpen van algemeen maatschappelijke aard of van bepaalde leerscholen en filosofen, of gebeurtenissen aan de orde. Vaak wil iemand, in deze beslotenheid, de broeders over zijn eigen gedachten of diepere gevoelens vertellen.

Compareren wil ook zeggen: voor elkaar verschijnen, elkaar ontmoeten, om zo mogelijk iets van jezelf in de ander te herkennen. En telkens blijkt dat de broeders weer een stukje nader tot elkaar zijn gekomen. Dan hebben ze iets van het unieke in de mens kunnen ervaren.

Hierna volgt een gedachtewisseling over het aangesneden onderwerp. Broeders vragen om nadere uitleg over hetgeen ze hebben gehoord en geven soms ook hun eigen mening over bepaalde onderwerpen uit de voordracht. Het gaat er niet om, of iemand gelijk of ongelijk heeft. Het is de bedoeling dat ieder in zijn waarde wordt gelaten en dat ieder datgene meeneemt, wat hij zelf voor hem persoonlijk belangrijk vindt.

Rond tien uur wordt de avond afgesloten.

Back to top