Ritualen

De Loge is een soort levensschool die zonder dogma’s haar leden in staat stelt om dit doel te bereiken.

Daar vormen de rituele bijeenkomsten en de comparities belangrijke onderdelen van, die volgens de zienswijze van Loge La Lune onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

"In de Vrijmetselarij wordt overvloedig gebruik gemaakt van ritualen, vastliggende teksten, vol van symboliek, om bepaalde gebeurtenissen meer diepgang te geven". 

 

Back to top