Symboliek

Vrijmetselaren trachten symbolisch hun ‘ruwe steen’, dat zijn zijzelf, te bewerken om zo op een betere wijze mens te worden.

Vrijmetselaarsbijeenkomsten zijn rijk aan symboliek in een voor belangstellende buitenstaanders vaak onbegrijpelijk jargon. De traditie van ruim 250 jaar heeft dan ook blijvend haar stempel op de werkwijze gedrukt. De symboliek is voor een belangrijk deel ontleend aan de laat-middeleeuwse beroepsgilden.

Back to top